× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Babińskiego

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Informacje o komórce

Szpital psychiatryczny i odwykowy

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych(detoksykacji)

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne

Zakres świadczonych usług:

  • Psychiatria


Adres

12-652 43 47
Babińskiego 29
30-393 Kraków

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1