× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

Szpital Babińskiego

Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi - Wojewódzka Przychodnia Odwykowa

Informacje o komórce

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:

  • Psychiatria


Adres

12-652 43 47
Babińskiego 29
30-393 Kraków

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1